مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

مرکز تهران ثبت نوبت

اطلاعات تماس

شماره های تماس: ۶۶۵۶۵۷۵۷ – ۶۶۴۳۵۹۴۶
برنامه حضور پزشکان لیست پزشکان
شنبه صبح ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)، امیرحسین آقاجانی (09:00 الی 11:30)، حمیدرضا ذبیحی یگانه (10:00 الی 11:30)، محمود بابائی (08:00 الی 11:00)،
عصر نسیم کوهستانی (16:00 الی 18:00)، احمد شجاعی باغینی (15:30 الی 18:30)، سید جلیل نقیب (16:00 الی 17:30)،
یکشنبه صبح امین الله نیک اقبالی (09:00 الی 10:30)، مرتضی نجفی (09:00 الی 11:00)، باقر زهاوی (09:00 الی 10:30)، محسن رحمتی کامل (08:00 الی 09:00)،
عصر سید جلیل نقیب (17:00 الی 18:00)، حسین محمد ربیع (17:00 الی 18:30)،
دوشنبه صبح امین الله نیک اقبالی (09:00 الی 10:30)، محمود بابائی (08:00 الی 11:30)،
عصر حمیدرضا ذبیحی یگانه (15:30 الی 17:30)، احمد شجاعی باغینی (15:30 الی 18:30)، تافگه محمدی (16:00 الی 18:00)،
سه شنبه صبح ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)، مرتضی نجفی (09:00 الی 11:00)،
عصر حمیدرضا ذبیحی یگانه (16:00 الی 18:00)،
چهارشنبه صبح سید جلیل نقیب (09:40 الی 12:00)،
عصر امیر خبری (16:00 الی 18:00)، خسرو جدیدی (14:00 الی 18:00)،
پنج شنبه صبح امیر خبری (09:00 الی 11:00)، امیرحسین آقاجانی (09:00 الی 12:00)، ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)،
عصر