مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

یازدهمین سمینار سالانه پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی

یازدهمین سمینار پیشرفت ها و نوآوری ها در چشم پزشکی
دبیر علمی: دکتر علیرضا برادران رفیعی
دبیر اجرایی: دکتر حسین ضیائی
۲۸-۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
دارای امتیاز بازآموزی
سالن همایش های رازی