مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

معرفی برترين پژوهشگران علوم پزشکی

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۹ پژوهشگر و مرکز تحقيقاتي برتر علوم پزشکي کشور امروز در بيست و يکمين جشنواره علوم پزشکي رازي معرفي شدند و در مراسمي از آنها قدرداني شد.

معرفی برترين پژوهشگران علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاري آريا،در اين دوره از جشنواره از ۹ محقق پيشکسوت، يک پژوهش برتر ، ۲ محقق جوان ، ۳ دانشگاه برتر علوم پزشکي ، ۶ مرکز تحقيقاتي برگزيده ، ۳ کميته تحقيقات دانشجويي ، ۴ مجله علمي – پژوهشي علوم پزشکي و يک موسسه غيردولتي حامي پژوهش با اهداي جوايزي تجليل شد.

برگزيدگان بيست ويکمين جشنواره علوم پزشکي رازي علاوه بر دريافت تنديس و لوح تقدير از ۱۵ ميليون تا ۲۵ ميليون تومان جايزه نقدي نيز بهره مند شدند.

دانشگاه علوم پزشکي تهران ، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد و مرکز تحقيقات انستيتو پاستور ايران از برگزيدگان امسال اين جشنواره هستند.