مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

سامانه يکپارچه بهداشت(سيب) طرح مهم حوزه بهداشت در سال 95

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

معاون بهداشت وزارت بهداشت،عملياتي شدن پرونده سلامت الکترونيک، توجه به کيفيت آموزش مراقبين سلامت، تقويت مراکز آموزش بهورزي در راستاي افزايش کيفيت آموزش‌ها و نظارت‌ها و ساخت پايگاه‌ها و مراکز جامع خدمات سلامت مورد نياز در سطح کشور را از مهمترين اولويت‌ها و برنامه‌هاي حوزه بهداشت در سال ۹۵ عنوان کرد.

سامانه يکپارچه بهداشت(سيب) طرح مهم حوزه بهداشت در سال 95

 به گزارش خبرگزاري آريا ،دکتر علي‌اکبر سياري در جمع مديران و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد از سامانه يکپارچه بهداشت (سيب) به عنوان يکي از مهمترين طرح‌هاي اجرايي حوزه بهداشت در سالجاري ياد کرد و افزود: با راه‌اندازي اين سامانه که در راستاي ارائه خدمات بهداشتي درماني در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هاي تحول نظام سلامت اجرا مي‌شود، تمام اطلاعات مربوط به خانوارها، نوع خدمات بهداشتي درماني مورد نياز در مراکز و پايگاه‌هاي سلامت جامعه و خانه‌هاي بهداشت در اين سامانه وارد و ثبت مي‌شود و تمامي پوشه‌هاي خانوار و دفاتر مربوط به خدمات و برنامه‌هاي بهداشتي درماني جمع ‌آوري خواهد شد .

دکتر سياري ادامه داد: با راه اندازي اين سامانه تمام ثبت‌ها از شيوه کاغذي به الکترونيکي تبديل مي‌شود و دسترسي به اطلاعات بيماران با سهولت و دقت بيشتري انجام خواهد شد.

وي تصريح کرد: توجه به کيفيت آموزش مراقبين سلامت، تقويت مراکز آموزش بهورزي در راستاي افزايش کيفيت آموزش‌ها و نظارت‌ها و ساخت مراکز سلامت جامعه مورد نياز از مهمترين اولويت‌هاي ديگر حوزه بهداشت در سال ۹۵ است.

دکتر سياري ضمن ابراز خرسندي از راه‌اندازي کلينيک مجازي در بيمارستان ۲۲بهمن گناباد، اظهار اميدواري کرد مراکز بيشتري در حوزه تحت پوشش دانشگاه از اين بستر فراهم شده بهره‌مند شوند.

وي در حاشيه بازديد از مرکز آموزش بهورزي گناباد به نگاه ويژه وزارت بهداشت به اين مراکز اشاره و با تاکيد بر اهميت مراکز آموزش بهورزي در آموزش و نظارت بر عملي شدن آموزش‌ها در مراکز سلامت جامعه در خصوص تامين اعتبار براي ساخت ساختماني براي اين مرکز آموزشي قول مساعد داد.

دکتر سياري، روز گذشته، با حضور در شهرستان گناباد، جنوبي‌ترين شهر خراسان رضوي از مراکز سلامت جامعه شماره يک و سه شهري اين شهرستان بازديد کرد.

بنابر اين گزارش دکتر سياري در اين بازديدها، ضمن گفتگو با پزشکان، مراقبين سلامت و کارشناسان مراکز سلامت جامعه، از نزديک روند اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت را در سطح دانشگاه علوم پزشکي گناباد مورد پايش و ارزيابي قرار داد.

وي که به منظور ارزيابي و پايش برنامه سلامت نوروزي و طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت به اين شهرستان سفر کرده بود، در گفتگو با بازرسين بهداشت محيط در جريان روند اجراي اين طرح در شهرستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي گناباد قرار گرفت.

معاون بهداشت وزير بهداشت در سفر چند ساعته خود به شهرستان گناباد، ضمن بازديد از ستاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گناباد،از مرکز آموزش بهورزي و پرديس اين دانشگاه بازديد کرد و در جلسه‌اي با حضور معاونين بهداشت و آموزشي دانشگاه، رئيس بيمارستان آموزشي درماني ۲۲بهمن گناباد و مديران واحدهاي معاونت بهداشت دانشگاه، فعاليت‌ها و شاخص‌هاي موجود در حوزه بهداشت را بررسي کرد.