مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

دومين همايش ملي نقد عملکرد دولت يازدهم در حوزه سلامت برگزار می شود

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

دبير اجرايي دومين همايش ملي نقد عملکرددولت يازدهم در حوزه سلامت، عنوان کرد:اين همايش از مورخ ۲۲ تا ۲۳ ارديبهشت برگزار مي‌شود که مهم‌ترين محورآن بررسي دستاوردها و چالش‌هاي «طرحت حول سلامت»است.

دومين همايش ملي نقد عملکرد دولت يازدهم در حوزه سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاري آريا ،دکتراميد براتي رييس دانشکده مديريت واطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکي شيراز در آستانه برگزاري دومين همايش ملي نقد عملکرد دولت يازدهم درحوزه سلامت، اظهار کرد: اين همايش تحت عنوان «طرح تحول سلامت، دستاوردها وچالش‌ها» ۲۲ تا ۲۳ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵ درسالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار خواهد شد.

وي درباره محورهاي اين همايش افزود: طرحت حول سلامت، دستاوردها و چالش‌ها، همراستايي طرح تحول، برنامه ششم توسعه وسياست‌هاي کلان، توليت يکپارچه و ياهماهنگ نظام سلامت، پايداري و تخصيص بهينه منابع سلامت، همکاري بين بخشي ومشارکت مردم در ارتقاي سلامت و چالش‌هايمشارکت با بخش خصوصي در نظام ارائه خدمات سلامت جزو محورهاي مهم اين همايش هستند.

دبير اجرايي دومين همايش ملي نقد عملکرددولت يازدهم در حوزه سلامت، يادآور شد:مديران ارشد، سياست‌گذاران، پژوهشگران،محققان، روساي دانشگاهها ي علوم پزشکي و روسا  و مديران ارشدتمامي سازمان‌هاي ذيربط در سيستم بهداشت وسلامت کشور جزو مخاطبان اصلي اين همايش محسوبمي‌شوند.

وي تصريح کرد: رئيس اين همايش دکتر سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت؛ درمان واموزش پزشکي ودبير علمي دکتر سيد رضا مجد‌زاده رياست موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران هستند که در اين همايش پنل‌هاي هم انديشي، ‌ ونشست‌هاي تخصصي برگزار خواهد شد.

دکتر براتي يادآور شد: پژوهشگران، محققان وافراد علاقه‌مند مي‌توانند نتايج تحقيقات وپژوهش‌هاي خود رادر قالب مقالات علمي تا ۲۰ فرودين ماه سال ۱۳۹۵از طريق سايت http://www.healthcongress.ir  ارسال کنند.

وي افزود:  مقالات منتخب به صورت پوستردرهمايش فوق ارائه شده و.در پايان همايش نيز به مقالات برترجوايز ويژه اي تعلق خواهد گرفت

دبير اجرايي دومين همايش ملي نقد عملکرددولت يازدهم در حوزه سلامت، در پايان خاطرنشان کرد:  به نظر مي رسدتوجه سياست‌گذاران به مقوله  سلامت از مهمترين دستاوردهاي  طرح تحول نظام سلامت در دولت اعتدال و تدبير محسوب گرديده و پايداري منابع براي تداوم اينبرنامه نيز از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي طرح تحول نظام سلامت است که در اين همايش مورد بحث وگفت‌و‌گوقرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که اولين همايش ملي نقد عملکرددولت يازدهم در حوزه سلامت در ارديبهشت ماه توسط موسسه ملي تحقيقات سلامت  با محورهايي همچون:هم راستايي برنامه هاي دولت يازدهم درحوزه سلامت با سياستهاي کلان (سلامت، علم و فناوري و جمعيت) ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه هاي پنج ساله توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور،چالش هاو دستاوردهاي اجراي طرح تحول سلامت،چالش ها و دستاوردهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در زمينه هاي درمان؛ آموزش، بهداشت، تحقيقات و فناوري، غذاو دارو ، توسعه مديريت و منابع انساني، پرستاري ، دانشجويي و طب سنتي،ارزيابي عملکرد نظام سلامت در همکاري بين بخشي و جلب مشارکت هاي مردمي؛شفافيت و پاسخگويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در محل پژوهشگاه نيروي تهران برگزار گرديد.