مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

تازه‌های چشم‌پزشکی : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

دوشنبه ۶ دى ۱۳۹۵

بررسی نتایج یک مطالعه کوهورت مشاهده‌ای گذشته نگر در بررسی همبستگی میان تقسیم بندی انجمن متخصصین هوشبری و بیحسی آمریکا (ASA)

تازه‌های چشم‌پزشکی : ارائه یک گزارش از بانک چشم وابسته به AMRS

این مقاله در نشریه  Journal of Cataract and Refractive Surgery  منتشر شده است 

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید