مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

تازه‌های چشم‌پزشکی / پیش بینی ایجاد گلوکوما با استفاده از پریمتری اتوماتیک استاندارد

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

پیش بینی ایجاد گلوکوما با استفاده از پریمتری اتوماتیک استاندارد و تکنولوژی دوبرابرسازی فرکانس

تازه‌های چشم‌پزشکی / پیش بینی ایجاد گلوکوما با استفاده از پریمتری اتوماتیک استاندارد

این مقاله در نشریه Graefe’s Archive for Clinical & experimental Ophthalmology منتشر شده است

متن کامل مقاله را اینجا بخوانید