مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

ثبت نوبت

دکتر احمد شجاعی باغینی
نام
نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
تلفن

دکتر احمد شجاعی باغینی

روزهای کاری

روزساعت شروعساعت پایان
شنبه 15:30 18:30
دوشنبه 15:30 18:30