مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

ثبت نوبت

دکتر امین خبری
نام
نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
تلفن

دکتر امین خبری

روزهای کاری

روزساعت شروعساعت پایان
چهارشنبه 16:00 18:00
پنج شنبه 09:00 11:00